Vedlikehold av gravstein

Å velge gravstein er ingen enkel sak. Det krever refleksjon og omtanke, men også en del praktiske avveininger.

En gravstein trenger normalt sett ikke mye vedlikehold. Hovedsakelig så er det fjerning av mose og gjengroing som er hovedoppgavene. Dette forekommer stort sett på gravsteiner med hugde kanter, eller upolerte sagede kanter. Så for en så vedlikeholdsfri gravstein som mulig, anbefales det å bestille polering av kanter og baksider slik at du får en glatt overflate som motvirker groing.

Dette er et relativt dyrt tillegg isolert sett, men anbefales for å holde vedlikeholdsbehovet så lavt som mulig. Lakk og gull i inskripsjonene holder seg bra lenge. Men trenger ikke påregne vedlikehold av dette før det er gått ca. 10 år. Dette behovet varierer etter værforhold på stedet og plassering.